Одиторски услуги

Одитът заема основна част от нашите услуги - одиторският ни екип изпълнява своите ангажименти като прилага методология, разработена на базата на Международните одиторски стандарти и спецификата на местното законодателство.Предлагаме на нашите клиенти пълен набор от одиторски услуги. Нека заедно да повишим доверието в качеството и надеждността на Вашите финансови отчети. Дайте възможност на себе си и на тези, които се интересуват от Вашата дейност, да получат висококачествена информация, за да могат да вземат правилните икономически решения:
  • Независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети
  • Преглед на периодични и междинни финансови отчети
  • Одит на отчети по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз
  • Одит на преобразуване по реда на Търговския закон
  • Договорни процедури и тематични проверки на обекти

Доклади

  • Доклад за 2014г. - Виж
  • Доклад за 2015г. - Виж
  • Доклад за 2016г. - Виж