ГИДЕС ОДИТ ЕООД „ГИДЕС ОДИТ“ ЕООД е българско дружество със седалище и офис в гр.Пазарджик за одиторски и счетоводни услуги. Ние предлагаме широк кръг от услуги в следните направления: независим финансов одит , пълно счетоводно обслужване, счетоводни и данъчни консултации, трудово правни съвети.
Собственик и управител на дружеството е Георгена Димитрова Иванова, дипломиран експерт счетоводител /регистриран одитор, притежаващ диплома N 412. Управителят има повече от петнадесет години стаж в областта на счетоводството и финансовия одит. Има висше образование по специалността „Счетоводство и контрол“, дипломиран експерт счетоводител от 1998 година - регистриран одитор. В дружеството се държи изключително много на професионализма и високата квалификация на служителите. Работата в „ГИДЕС ОДИТ“ е базирана на най-новите технологии и най-добрия софтуер, с цел предоставяне на висококачествено обслужване на клиентите.

Целта ни е да изучим всички специфични нужди от специализирани услуги и да Ви ги предоставим качествено и на най-добрата цена. Доверието, лоялността и изграждането на трайно партньорство са водещи при взаимоотношенията ни с клиентите.